ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว
ประเภทโครงการ :
สัญญาจ้างแบบไม่ลงนาม
หน่วยบริหารโครงการ :
คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่เริ่มต้น :
07/10/2565
วันที่สิ้นสุด :
07/10/2565
สร้างเมื่อ : 29/09/2565 โดย : คุณกรวิช ดาวงษ์
ปีงบประมาณ :
2566
กลุ่มการให้บริการ :
การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
สาขาเชี่ยวชาญของโครงการ :
การท่องเที่ยว(TO)
คำหลัก :
รายละเอียดโครงการโดยย่อ :
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว ให้แก่นักเรียนห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2, 2/2 และ 3/2 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จำนวน 83 คน
เงื่อนไขพิเศษ :
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(ตามแผน) :
11/10/2565
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ :
-
วันที่เริ่มต้น :
07/10/2565
รวมระยะเวลา :
1 วัน
วันที่สิ้นสุด :
07/10/2565
การลงนาม :
ไม่ลงนาม

 ผู้ว่าจ้างโครงการ

ประเภทผู้ว่าจ้าง :
GOV - รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ชื่อผู้ว่าจ้าง :
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
ที่อยู่ :
330 ต. หัวไทร อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช 80170
รหัสบุคลากรชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัด
0036398 นาย กฤษณ์ สินเจริญกุล หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาการจัดการการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
0039555 นาย ฉัตรพัฒน์ แสงเงิน คณะทำงาน สำนักงานบริหารคณะ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
0040322 นาย กรวิช ดาวงษ์ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขา สำนักงานบริหารคณะ คณะการบริการและการท่องเที่ยว

Copyright © 2018 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University